درسهای مدیریتی از گیاه شبدر در سازمان ها

Handy’s Shamrock Organization


شبدر نشان ملي ايرلند و گياه كوچكي است كه به هريك از ساقه هايش سه برگ چسبيده و در مناطق معتدل و مرطوب رشد می کند. سازمانهای  امروزي از سه دسته متفاوت تشکیل شده اند، گروههايي كه انتظارات متفاوتي دارند و شيوه مديريت بر آنها فرق مي كند.

چارلز هندى  پيش بينى مى كند كه سازمانهاى آينده شبدرى Shamrock Organizations خواهند بود. اين سازمانها پيش از آنكه واجد جنبه هاى فيزيكى باشند بيشتر سازمانى مجازى Virtual Organization خواهند داشت و بجاي يك نيروي كار، سه نيروي كار دارند كه ميزان تعهد هريك به سازمان متفاوت است.

ساختار سازمانهاى شبدرى كاملا متفاوت از سازمانهاى سنتى مى باشد. تعداد لايه هاى مديريت كاهش پيدا کرده و مديريت به جاى اينكه مظهر و نماد يك طبقه تشريفاتى و بالا در سازمان باشد، بيشتر يك فعاليت حرفه اى خواهد بود . در اين عصر حتى شركتهاى توليدى، تبديل به يك سرى موسسات زنجيره اى مى شوند و شركتهای خدماتى به عنوان واسطه، مصرف كننده را به تأمين كننده مواد اوليه متصل مى نمايند. سازمان شبدري به ظاهر منطقي است اما منطقي بودن لزوماً به معناي آسان بودن نيست هريك از برگهاي شبدر بايد به گونه اي متفاوت سازماندهي شود و در عين حال بخشي از كل سازمان باشد.

3 بخش  اصلی سازمان های شبدری:

1- هسته حرفه اى ( Professional Core ) :

نخستين برگ شبدر كاركنان اصلی سازمان هستند که هسته متخصص نامیده می شوند زیرا آنها افرادی باصلاحيت، حرفه اى و با تخصص هاى بالا در زمينه فنى و دانش مديريت هستند. وجوداين گروه براي سازمان ضروري و ركن اصلى سازمان مى باشند.  آنها خود را به نوعي شريك شركت مي دانند و مي خواهنـد به آنها به چشم یک همكار نگاه كنند نه زيردست. از اینرو نمي توان به آنها امر و نهي كرد.

این افراد باهوش و خود را حرفه اي مي دانند كه به راحتي بين سازمانها جابجا مي شوند، جايگزينى اين افراد تقريبا غير ممكن است و معمولا سازمانها به اين اعضا حقوق و مزاياى چشمگيرى مى پردازند. اگر آنها را از دست بدهيد سازمان را از دست داده ايد.

2- پيمانكارى ها ( Subcontracting ):

دومین برگ شبدر پيمانكاران هستند كه با سازمان قرارداد بسته و در ازای دریافت حق الزحمه بسیاری از کارها و خدمات سازمان را انجام می دهند. يعني كار به كساني واگذار مي شود كه در آن تخصص داشته و به لحاظ نظري بايد بتوانند آن را بهتر و با هزينه اي كمتر انجام دهند. پيمانكاران حق الزحمه دريافت مي كنند نه حقوق. بنابراين، سازمان مي تواند كنترل خود را فقط از طريق بررسي نتايج اعمال كند و نه از طريق بررسي روشها.

3- تأمين نيرو از خارج سازمان ( Out – Sourcing ):

سومين برگ شبدر، نيروي كار انعطاف پذير شامل نيروهاى قراردادى، پاره وقتها، نيمه وقتها، كارگران موقتى و فصلى و پروژه اى هستند كه در دورانهـاي اوج كار براي رفع نياز سازمان استفاده مي شوند. این نیروها هيچ گاه تعهد يا بلندپروازي كاركنان هسته اي را نخواهند داشت. آنها خواهان دريافت حقوق مناسب و برخورداري از شرايطي آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهاني خوب هستند. . این نیروها بايد جدي گرفته شوند زيرا آنها بيشتر به يك شغل و گروه كاري متعهدند تا به مقام يا سازمان.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

سلام!

همین حالا با کارشناس ما صحبت کنید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟