سیر تاریخی جایگاه دولت و بخش خصوصی

سیر تاریخی جایگاه دولت و بخش خصوصی - مهدی کرباسیان

دو‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۹۹، شماره ۴۸۷۳ دنیای اقتصاد

سیر تاریخی جایگاه دولت و بخش خصوصی

دکتر مهدی کرباسیان

 سال ۱۳۴۸ در دانشگاه قبول شدم و قرار شد از اصفهان به تهران بیایم، آن زمان پدربزرگم مرحوم افضل، از تجار به نام بازار اصفهان، به من چند نصیحت کرد. یکی از نصیحت هایی که ایشان مطرح کردند، تبدیل به سرمایه ای در زندگی من شد. آن نصیحت این بود که به من گفتند که اگر به دانشگاه بروی و بالاترین سواد را پیدا کنی و پرفسور هم بشوی، باز هم این نمی تواند جای تجربه را بگیرد؛ چراکه تجربه در زندگی هم وزن و هم عرض علم است.

 در دورانی که در دانشگاه بودم و بعد از آن در دوران کار، همیشه موضوع تجربه را به عنوان یک عامل اصلی برای خودم پذیرفتم. در سال های دهه ۱۳۶۰ یعنی بعد از پیروزی انقلاب، یک فضای ضدسرمایه داری و ضد بخش خصوصی از سوی نیروهای چپ اعم از کمونیست ها، حزب توده و مجاهدین خلق و همچنین بچه مسلمان های جوان انقلابی که تحت تاثیر دکتر شریعتی بودند، ایجاد شد. بخشی از این اتفاق به دلیل این بود که بخشی از سرمایه دارها در قبل از انقلاب به حکومت شاهنشاهی وابستگی داشتند.

این روند بعد از شروع جنگ  تحمیلی تشدید  شد و در حقیقت اقتصاد دولتی و متمرکز هم به دلیل جنگ شکل گرفت که در آن زمان راهی هم به غیر از این نبود. کوپنی شدن، کنترل های دولتی و ملی شدن هایی که شورای انقلاب انجام داد، باعث شد فضایی به وجود بیاید که با بخش خصوصی چندان همخوانی نداشت. به یاد دارم که در دهه ۶۰ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن نقش اساسی در اقتصاد نداشت و در جلسات تصمیم گیری از آنها دعوت نمی شد. این مساله تا حد زیادی به دلیل جنگ بود.

بعد از آن در دوران سازندگی و اصلاحات هم عمدتا این تفکر در مدیران دولتی حاکم بود و اصلا بحث حمایت و توسعه اقتصاد آزاد و بخش خصوصی مطرح نبود. ضمن آنکه واحدهای بزرگ در اختیار نهادهای دولتی بود. از اوایل دهه ۷۰ یکسری از بازنشستگان نهادها کم و بیش وارد اقتصاد شدند و قوی تر شده بودند. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس به تدریج رشد پیدا کردند و در اقتصاد کشور نقش پیدا کردند، اما بخش خصوصی به آن قوت نتوانست فعالیت کند.

تصمیم گیری های سریعی به دلیل مشکلات ارزی در سال های ۷۳- ۷۲ گرفته شد و در سال های ۷۴ تا ۷۶ دستورالعمل هایی صادر شد که بیشتر برای کنترل اقتصاد بود و در ادامه این روند تقویت شد. البته مرحوم هاشمی در دوره اول ریاست جمهوری اش به دولتی شدن اقتصاد اعتقاد نداشت، ولی در دوره دوم یعنی از سال ۷۴ به بعد اقتصاد دولتی قدرت بیشتری گرفت و دخالت دولت بیشتر شد و بخش خصوصی نتوانست پا بگیرد.

این قضایا ادامه داشت، تا سال ۸۰ تا ۸۴ که بهترین دوران اقتصاد کشور بود. در این دوره بخش خصوصی تلاش کرد حرکت کند، در آن مقطع تا سال ۸۳ مقداری از ارز ایرانیان خارج از کشور به داخل وارد شد. هم بورس و هم مسکن رونق گرفت و این اتفاق اثر بزرگی ایجاد کرد که باعث شد قیمت ها تغییر کند و بورس با رونق همراه شود. بخش خصوصی کم کم روی پای خود ایستاده بود که در دولت نهم و دهم جایگاه آن تضعیف شد. البته یک تعدادی در این دو دولت رشد پیدا کردند که بخشی از آنها بخش خصوصی رانتی بود، کسانی که توانستند از امتیازات دولت و نهادها استفاده کنند. بدیهی است که دولت از نهادهای نظامی و صندوق ها با اعطای اموال حمایت کرد و بانک ها را وارد جرگه سرمایه گذاری های بزرگ کرد، این مساله موجب شد بخش خصوصی که تازه جان گرفته بود، تضعیف شود. در این دوره اقتصاد تا حد زیادی از دست دولت خارج و به دست خصولتی ها افتاد و بعضی از واحدهای دولتی که به اسم واگذاری واگذار شدند، با اعطای ۵ یا ۱۰ درصد در بورس از زیر چتر سازمان های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و خود دولت خارج شدند و به صورت قانون تجارتی اداره شدند، گفته شد که بورس بر آنها نظارت می کند، بورس هم هیچ زمان توان برخورد، عزل مدیر، ارجاع به دادگاه و مواردی از این دست را نداشت؛ چون زورش نمی رسید. خصولتی ها در قراردادها آمدند و در بخش پیمانکاری کارها را به دست گرفتند،  به حوزه شرکت های بزرگ وارد شدند و وضعیت بخش خصوصی و اقتصاد هم نامطلوب شد؛ چون فساد در برخی خصولتی ها به وجود آمد. طبیعتا وقتی شرکت دولتی باشد سیستم نظارتی می تواند کنترل و نظارت انجام دهد، ولی در خصولتی ها این امکان وجود ندارد، ضمن آنکه بورس هم مقررات را اجرا نکرد. همان طوری که امروز اجرا نمی کند. چون اصلا توان ورود به مسائل را ندارد و من نسبت به اینکه بورس می تواند شفاف سازی انجام می دهد، شک دارم.

بعد به دولت یازدهم می رسیم که محور کار را حمایت از بخش خصوصی قرار داد. در این دوره تغییراتی ایجاد شد و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به ویژه اتاق بازرگانی تهران به عنوان مشاور دولت وارد صحنه شد. البته بدیهی است که در بعضی موارد دولت به مشورت های بخش خصوصی عمل می کند و در برخی موارد عمل نمی کند، ولی به هر صورت یک سیاستی در سال ۹۲ شروع می شود و تا سال ۹۶ ادامه پیدا می کند و بخش خصوصی تقویت می شود و بحث برجام هم کمک می کند که اقتصاد آرام شود، در ادامه ارتباط با اروپا برقرار می شود و صادرات کشور راه می افتد. از سوی دیگر، با اینکه بانک ها خیلی فعال نمی شوند، ولی جابه جایی پول راحت تر می شود، قیمت پول مناسب تر می شود، جا به جایی نرخ ارز و نرخ کارمزد از ۱۵- ۱۰ درصد به ۵/  ۲ تا ۳ درصد می رسد، کشور به یک آرامشی می رسد و سرمایه گذاری حرکت می کند.

متاسفانه پس از برجام مشکلات اقتصادی حادث می شود و از اوایل سال ۹۷ که رئیس جمهور آمریکا از برجام خارج می شود و تحریم ها را تشدید می کند، دولت نیز با تصمیم غیرکارشناسی قیمت ارز را روی ۴۲۰۰ تومان تعیین می کند و ارز امنیتی می شود. این اتفاق موجب شد که عده ای بحق و عده ای هم به ناحق ثبت سفارش انجام دهند و یک فساد عمده ای به وجود بیاید. در این زمینه فقط آنهایی که فساد را انجام دادند، مقصر نیستند، بلکه آنهایی که تصمیم گرفتند و گفتند ثبت سفارش کنید، مقصراند؛ چرا که آن زمان هیچ کنترلی وجود نداشت. به دلیل همین بخشنامه ها است که بخش خصوصی واقعی کمتر تمایل به سرمایه گذاری دارد، چراکه نگران این است که صبح بیدار شود و ببینند یک بخشنامه جدید صادر شده است. چنین بخشنامه هایی با دولت نهم و دهم همخوانی دارد. دولت یازدهم شدیدا اقدامات دولت دهم را نقد می کرد، ولی برخی کارهایی که در دولت یازدهم هم انجام شد، مقداری تعادل را در اقتصاد برهم زد.

از سال ۹۸ این روند تشدید شد و اکنون هم بحث کرونا پیش آمده و وضعیت اقتصاد بدتر شده است. اولین نکته این است که بودجه ای که دولت برای سال ۹۹ به مجلس فرستاد غیرکارشناسی بود و عددهای درآمد نزدیک به واقعیت نبود. در عین حال، اتحادیه اروپا هم برای سومین بار نسبت با ایران غیرمنصفانه برخورد کرد. یکبار در دوره آقای هاشمی، یکبار در زمان جورج بوش که ایران را محور شرارت نامید و یک بار هم بعد از خروج آمریکا از برجام، اروپا از تحریم های آمریکا پیروی کرد. همه این بحث ها باعث شد که بخش خصوصی که تازگی به حرکت افتاده بود، دچار مشکل شود.

اما در خصوص کرونا باید گفت این ویروس موجب شد که بعضی از محصولاتی که مصرف تولید داخلی دارند، مانند مواد غذایی خوشبختانه مورد حمایت قرار بگیرد، ولی خیلی از تولیدات دیگر مشکل پیدا کرد، به خصوص آن بخش هایی که تولید با میزان مصرف همخوانی ندارد.

اکنون قیمت های صادراتی کم و بیش با هزینه هایی مثل هزینه جابه جایی ارز و حمل و نقل مواجه است. در اینجا دولت باید وارد شود و به صادرکنندگان کمک کنند تا چرخ تولید بچرخد. این نکته مهمی است که دولت باید آن را بپذیرد، متاسفانه دولت بدقولی کرد و جوایز صادراتی را نداد.

جمهوری اسلامی ایران که اکنون با مشکل کرونا، تامین نقدینگی و ارز مواجه است، باید حتما در بخش صادرات کمک های اساسی به صادرکنندگان داشته باشد؛ چراکه وقتی به صادرکنندگان کمک می کند به تولید داخل کمک شده است و این موضوع به نفع مصرف کننده است، چون قیمت تمام شده کاهش پیدا می کند و کاهش درآمد ارزی نفت جبران می شود.

متاسفانه ما عامل تجربه را در محاسبات و عمل مان حذف کرده ایم. برخی موارد را چند بار تجربه کردیم و باز هم تجربه اشتباه می کنیم.

موضوع دیگر اینکه از تجربه کشورهایی مثل مالزی و ترکیه که مسلمان هم هستند استفاده نکردیم. در دوره دولت های نهم و دهم قرار شد که تجربه چین را پیاده کنند. یعنی ضمن اینکه شرکت ها دولتی نیستند ولی تحت کنترل حکومت باشد. درست است که بنگاه های چین به صورت خصولتی ایجاد شده اند، ولی رفتار آنها و مدیریت شان فرمول به خصوصی دارد، ولی ما در این زمینه بخشی از کار را انجام دادیم و بخشی را رها کردیم. در حقیقت اکنون خصولتی ها رقیب بخش خصوصی هستند و از طرفی نظارت بخش دولتی بر آنها اجرا نمی شود. اعتقاد دارم که برخی از تصمیمات آنها منجر به فساد می شود و در راستای منافع ملی عمل نمی کند. اکنون هم که کرونا اتفاق افتاده، به غیر از ضایعات انسانی و بحران اقتصادی که امیدواریم هر چه زودتر بر طرف شود، با توجه به حکمی که رهبری به سران قوا داده اند، انتظار است که سران قوا همدل تر شوند و اختلافات خود را کنار بگذارند و بر پایه تجربه ۴۰ ساله تصمیمات جسورانه بگیرند و بدانند که در مقطع فعلی دولت به معنای قوه مجریه به تنهایی نمی تواند مشکلات را حل کند، ما تا زمانی که تعاملات بین المللی مان حل نشود برخی از مشکلات مان قابل حل نیستند. اگر بخواهیم اقتدار ملی و منطقه ای مان را حفظ کنیم، باید تصمیمات جسورانه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بگیریم. باید بدانیم بخش خصوصی مقتدر سالم می تواند کشور را حمایت کند و دولت کم کم به وظیفه سیاست گذاری و نظارت خود برگردد و اجازه دهد چرخه اقتصاد مردمی بچرخد. ضمن آنکه سایه سیاست بر اقتصاد باید کمرنگ شود و سیاست باید به جایگاه خود بازگردد و بخش خصوصی هم در قالب اتاق بازرگانی از نقد، سخنرانی و اطلاعیه دادن بکاهد و راهکارهای عملی جسورانه پیشنهاد دهد و دولت و سران قوا و حاکمیت، بخش خصوصی را به عنوان مشاور صدیق بپذیرند و به آنها مسوولیت دهند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

×

سلام!

همین حالا با کارشناس ما صحبت کنید.

× چطور میتونم کمکتون کنم؟